ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΕΗ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ

Το πιστοποιητικό ΔΕΗ είναι ένα έγγραφο που πρέπει να εκδίδεται με βάση τον υπάρχοντα νόμο για κάθε κτίριο από την 1η Νοεμβρίου του 2011. Δεν πρέπει να υποτιμάμε τη χρησιμότητά του, δεν είναι μόνο άλλο ένα τυπικό χαρτί που μας ζητάνε για γραφειοκρατικούς λόγους από τη ΔΕΗ. Είναι απαραίτητο για την πιστοποίηση της ασφάλειας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ενός κτιρίου και απαιτείται να γίνουν οι απαραίτητες μετρήσεις για να διασφαλιστεί η ασφάλεια όσων δραστηριοποιούνται μέσα σε αυτό. Για την έκδοση ενός έγκυρου πιστοποιητικού θα πρέπει να εξετάζεται αν πληρούνται οι απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές . Για την έκδοση του πιστοποιητικού απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο ηλεκτρολογικός πίνακας κάθε οικίας να διαθέτει ρελέ διαφυγής τάσης για να αποφευχθεί οποιαδήποτε πιθανότητα ηλεκτροπληξίας .

Η εν λόγω διάταξη έχει εφαρμογή από την ημέρα ισχύος του Νόμου , δηλαδή από τις 09/11/2015 και αφορά και τις μεταβιβάσεις ακινήτων εκτός από τις μισθώσεις.

Επιπλέον, από 1.1.2016 είναι πλέον υποχρεωτική η έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού (Π.Ε.Α.) και για κτίσματα μικρότερα των 50 τ.μ., όταν αυτά ενοικιάζονται ή πωλούνται , άρα και υποχρεωτική η δήλωση του στα Ηλεκτρονικά Μισθωτήρια από την ίδια ημερομηνία.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι σε περίπτωση μη έκδοσης του πιστοποιητικού επιβάλλεται πρόστιμο από 1.000 έως 10.000 ευρώ στον κατά νόμο δικαιούχο, δηλαδή στον ιδιοκτήτη ή εντολοδόχο διαχείρισης του ακινήτου από τον ιδιοκτήτη. Τέλος, η έκδοση του πιστοποιητικού θα πρέπει να προηγείται της υπογραφής του συμβολαίου μεταξύ εκμισθωτή και μισθωτή, καθώς σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του πιστοποιητικού θα πρέπει να αναγράφεται στο ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό μισθωτήριο συμβόλαιο.

Σε ποιες περιπτώσεις απαιτείται η έκδοση του Π.ΔΕΗ

 1. Όταν ζητηθεί αλλαγή ονόματος του αριθμού παρόχου της ΔΕΗ, πχ σε περίπτωση νέας μίσθωσης.
 2. Όταν ζητηθεί επανασύνδεση του ρεύματος στη ΔΕΗ, σε περίπτωση διακεκομμένης προηγούμενης σύνδεσης.
 3. Σε περίπτωση εργοταξιακής παροχής.
 4. Για την κατασκευή κάθε νέας ηλεκτρικής εγκατάστασης και πριν τεθεί σε λειτουργία για να διαπιστωθεί αν πληρούνται οι προδιαγραφές του Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384.
 5. Όταν ζητηθεί επαύξηση παροχής.
 6. Όταν ζητηθεί νυχτερινό ρεύμα για την “έκδοση κοινωνικού τιμολογίου”

Η διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού ΔΕΗ

Μας καλείτε, κλείνουμε ραντεβού και ερχόμαστε στο χώρο σας για να γίνουν οι απαραίτητες μετρήσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει το ρελέ διαφυγής τάσης εγκατεστημένο στον πίνακα. Σε περίπτωση, που δεν υπάρχει αναλαμβάνουμε τη διαδικασία τοποθέτησης προκειμένου να εκδοθεί το πιστοποιητικό συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων πιστοποιημένων προδιαγραφών . Θα ήταν, επίσης, χρήσιμο να υπάρχει ένα σκαρίφημα ή μια κάτοψη του χώρου για τον οποίο εκδίδεται το πιστοποιητικό . Σε μια εργάσιμη ημέρα θα έχετε το πιστοποιητικό στα χέρια σας ελεγμένο σωστά από τους δικούς μας συνεργάτες, γιατί η σημασία αυτού του εγγράφου είναι πολύ ουσιαστική και θέλουμε να εγγυηθούμε το σωστό και αξιόπιστο έλεγχο. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν κακοτεχνίες και σφάλματα αναλαμβάνουμε να αποκατασταθούν, πριν προχωρήσουμε στην έκδοση του πιστοποιητικού . Οι ηλεκτρολόγοι που συνεργαζόμαστε είναι διπλωματούχοι του ΕΜΠ.

 1. Το Πιστοποιητικό ΔΕΗ, πιο συγκεκριμένα, συμπεριλαμβάνει:
 2. Υπεύθυνη δήλωση αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη
 3. Έκθεση παράδοσης ηλεκτρικής εγκατάστασης
 4. Πρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρικής εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384.
 5. Ηλεκτρολογικά σχέδια κάτοψης ή ηλεκτρολογικό σκαρίφημα του πίνακα και της εγκατάστασης στο χώρο.
 6. Μονογραμμικό σχέδιο του πίνακα εγκατάστασης.

Πόσα έτη διαρκεί το Πιστοποιητικό ΔΕΗ;

 • Για κατοικίες, οικιακούς χώρους έχει διάρκεια για 14 χρόνια.
 • Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους έχει διάρκεια για 7 χρόνια.
 • Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους με εύφλεκτα υλικά, έχει διάρκεια για 2 χρόνια.
 • Για χώρους ψυχαγωγίας απαιτείται η έκδοση του πιστοποιητικού κάθε χρόνο.